Planer

2021:

Av ulike årsaker blir det ikke kull hos oss i 2021.

2022:

Vi planlegger valpekull i 2022.

Hvem selger vi valper til?

Vi kommer ikke til å ha mange kull. Vår hovedinteresse er aktiv bruk av hundene, og eventuelle kull vil vi kun ha på de hundene som utpreger seg som gode trekkhunder ,med godt gemytt og god helse – og helst også gode resultater fra utstilling.  Altså kun avl på de hundene vi mener har noe å tilføre for genpoolen i rasen.

Det viktigste for oss er at valpene får et godt hjem hos noen som har forstått hva det vil si å eie en hund av rasen siberian husky. Vi ønsker også at valpene havner hos aktive turfolk eller andre hundekjørere.  Vi er opptatt av både helse, gemytt, eksteriør og bruksegenskaper, og ønsker tilbakemelding på hvordan hunden utvikler seg.  Vi anser ikke vår oppgave som oppdrettere som avsluttet når valpen er levert og  å holde kontakten med valpekjøpere.