Bock x Ceti

En av våre hannhunder, Snørokks Bock, er brukt i avl på Ceti fra Alnitak-kullet (Piperbakkens Alnitak Ceti). Parring medio april 2017.   Vi vil beholde parringsvalp fra dette kullet, og vi har tro på kombinasjonen.

7 valper født 19.6. 5 hanner og 2 tisper

Med denne kombinasjonen er det ønsket å få frem gode trekkhunder (med tanke på arbeidshode, fart, bevegelser og matlyst), med funksjonelt eksteriør og godt gemytt. Innavlsgrad er lav (<0,5 %). Begge hundene er øyelyst fri samt goniskopert, og parringen følger autoriserte øyelyseres avlsanbefaling. Både Bock og Ceti er meritterte trekkhunder, og har deltatt med gode resultater i flere løp, i sprint og mellomdistanse. Bak disse hundene finnes flere hunder testet i langdistanse, Bock har også søsken som går LD.  Ceti går som leder i spannet. Bock kan gå overalt i spannet, men brukes mest bak.

Ceti er stilt ut med excellent og CK fra NKK Hamar som beste resultat.

Snørokks Bock
Piperbakkens Alnitak Ceti

Bock
Ceti
Bock
Ceti og pus
Ceti