Kontakt

Vi holder til på Harestua sør på Hadeland, noen mil nord for Oslo.

Tone Beate Hansen mob.: 416 00 213
Runar G. Simonsen mob.: 916 50 299

E-post: post@piperbakken.no