Valpene har debutert i sele

Valpene har blitt seks og sju mnd gamle og har fått gå sine første turer i sele. Vi kjører 2-4 km med dem foreløpig, for nå er poenget å kjøre dem inn, ikke at de skal ha fysisk trening.  De viser lovende takter, og vi gleder oss til fortsettelsen

 

Sipiri
Zuma
Cali

 

Ellers er det jo en morsom gjeng. Pøbelkomiteens medlemmer sørger for liv og røre.

 

Møte i pøbelkomitêen