Siberian husky og øyeundersøkelser

Siberian husky er en av rasene som anbefales øyelyst og gonioskopert før avl i følge autoriserte øyelyseres forening. Hele anbefalingen kan leses her

Gonioskopi er betegnelsen på undersøkelse av vinkelen mellom hornhinne og regnbuehinne hvor væske dreneres fra øyet/Pektinatligament-abnormalitet. Gonioskopi anbefales på hunder av enkelte raser og er en tilleggsundersøkelse som gjøres for å se etter om hunden er disponert for å få grønn stær (glaukom).

Pektinatligament-abnormalitet og trange iridocornealvinkler (fra aut.øyelyseres avlsanbefalinger)

Forklaring på betegnelser:

  • Fibrae latae: Brede fibre i pektinatligamentet
  • Laminae: Lengre områder er unormale
  • Occlusio: Vinkelen er lukket

Vurdering av resultat:

  • < 25% unormalt: Fri
  • 25-50% unormal: Usikker (diagnosen er sikker, men betydning er usikker)
  • 50% unormal: Affisert (“påvist”

Avlsanbefaling:  Ikke alle hunder som har ”unormale” funn bør utelukkes fra avl. Men i og med at det finnes en sammenheng mellom gonioskopifunn og risiko for å få glaukom, og for å bringe anlegget for unormalt avløp videre til avkommet, anbefales at en hund med anmerkning parres mot en hund med normalt gonioskopifunn. Man bør også være forsiktig med å parre hunder fra to linjer hvor glaukom forekommer.

Hunder med glaukom bør ikke brukes i avl.

Hvordan står det til med norske siberan huskies?

Tabell: Hunder undersøkt  i perioden 1.1.2016-18.5.2017*

Diagnose/anmerkning Antall
L. Pectinatum abn påvist: 17
-occlusio 4
-glaukom** 2
l. Pectinatum abn USIKKER: 3
Cornea Dystrofi 3
katarakt ikke medfødt 1
PHTVL/PHPV 1
Ektopiske Cilier 1
Intet påvist*** 59
Totalt undersøkt 85

*Tall fra dogweb

** Etter bloggerens kjennskap (en avlivet, en operert). Hunder brakt til veterinær med akutt glaukom blir ikke registrert i dogweb, så det har vært flere tilfeller av glaukom der hunder enten har blitt operert eller avlivet.

***En andel av hundene er ikke goniskopiert, kun øyelyst.  Dermed er ikke “intet påvist” nødvendigvis riktig for l.pectinatum/vinkler i øyne.  Antall hunder som ikke er gonioskopert er ikke talt opp.