Trekkhunder og dyrevelferd

En «dokumentarfilm» om sledehunder, Sled Dogs, er nettopp sluppet. Foreløpig er den ikke tilgjengelig i Norge, men ut ifra traileren kan en få en 12525153_1056417144399748_1983058549691385988_oviss pekepinn på hva filmen handler om. Noen krefter mener hundekjøring i seg selv bør forbys, og skjærer alle hundekjørere over samme kam ved å fremstille meget kritikkverdige forhold som det normale.  Men det er mulig å drive med hundekjøring uten at dyrevelferden er dårlig. Dyrevelferd hos trekkhunder er et viktig tema, vi som har trekkhunder har et stort ansvar for hundene våre og må sørge for at de hundene vi har får et godt liv.

Når vi snakker om dyrevelferd, har de fleste noen tanker om hva det egentlig betyr. God dyrevelferd, da har dyret det bra og trives. Dårlig dyrevelferd, da har dyret det dårlig. Vi tar utgangspunkt i det enkelte dyret og hvordan det oppfatter sin situasjon, noe som er spesielt viktig når vi snakker om hundekjøring. der det er mange individer involvert.

Det er mange faktorer som vil påvirke dyrevelferden. For en trekkhund gjelder de samme prinsippene som for en familiehund, eller en hest for den saks skyld. Ofte benyttes Brambell kommisjonens «Fem friheter» fra 1965 som definisjon på dyrevelferd.

  • Frihet fra sult, tørste og feilernæring – ved at hundene har tilgang på vann og fôr som opprettholder god helse og trivsel. Hundene skal ikke være for tynne eller for tykke. Vinterhalvåret er utfordrende for hunder som oppstalles ute, siden vannet fryser. Da må en sørge for å tilby vann flere ganger daglig, eller bruke oppvarmet drikkeskål. Om sommeren må en passe på at hundene har tilgang til friskt vann og skygge fra sola.

    14976367_1296440870397373_2951871676610410458_o
    Tørr halm og tyggebein, kvelden er reddet!
  • Frihet fra fysisk ubehag – vil si at hundene skal oppstalles slik at de har ly for vær og vind, med tilgang til en tørr liggeplass. Det skal ikke være mulig for hunden å skade seg på oppstallingsområdet.
  • Frihet fra smerte, sjukdom og skade – ved å jobbe forebyggende og å sørge for rask diagnose og behandling av hunder som trenger det. Forebyggende behandling kan være for eksempel vaksinering, men også korrekt tilpasset utstyr og riktig trening av hundene gjennom høst og vintersesongen. Dyktige hundekjørere kjenner sine hunder, og ser raskt om noe ikke er som det skal og griper inn tidlig. Går den hunden med hodet litt høyere enn vanlig? Holder den halen mer ut? Drar den mer ut til siden enn vanlig?
  • Frihet fra frykt og stress – ved at hundene er sikret trygge leveforhold. Det vil si at vi i vår daglige omgang med hundene skal behandle dem på en måte slik at de ikke opplever frykt og stress. Ved gruppehold av hunder i hundegård, må en passe på å sette sammen individer som trives sammen. Under trening og løp skal en ikke presse hundene utover deres kapasitet.
  • Frihet til å utøve en normal atferd – ved at hundene får nok plass og gode bevegelsesmuligheter, egnet oppstalling  mulighet til samvær med andre hunder og muligheter til å utøve normal atferd.  En bør sørge for at hundene blir aktivisert også om sommeren når de trenes lite i spann.

Trekkhunder liker å løpe
Trekkhunder er avlet etter viljen til å trekke. De har altså en iboende vilje til å løpe og jobbe fremover, etter mange generasjoner med seleksjon for denne egenskapen. Denne viljen er det som hargjort det mulig å bruke hunder som trekkdyr. Og det er denne egenskapen som noen ganger gjør at den søte huskyen noen kjøpte for å ha som familiehund havner på finn.no, den var rett og slett for krevende. En trekkhund som får arbeide er en glad hund. Men de er lojale, og viljen til å løpe gjør at mange vil løpe så lenge vi ber om det. Det vil si at det er vi eiere som må ta ansvar og passe på at viljen til å løpe ikke går ut over dyrets velferd. Det er vi skyldige dem.

Individets egenverdi14138606_1217900551584739_2440255069135417321_o
I følge lov om dyrevelferd har dyr  egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal videre behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Og den dagen hunden er så syk eller gammel at det er uforsvarlig å leve videre, skal den avlives. Men inntil det, så skal hunden ha et godt liv. Og hunder er ingen forbruksvare!

Hundekjøring og god dyrevelferd går an!
Det er fullt mulig å drive med hundekjøring samtidig som man sikrer at den enkelte hunden har det bra. Hundekjøring skal være gøy og positivt for både hunder og kjører, og de fleste hundekjørere er glade i sine hunder og opptatt av at de skal ha det bra. Heldigvis er god dyrevelferd viktig for de fleste hundekjørere.

Blide hunder på treningstur, med antignagsår t-skjorte og sokker for å unngå problemer. Foto: Viggo Jørgensen
Blide hunder på treningstur, med antignagsår t-skjorte og sokker for å unngå problemer. Foto: Viggo Jørgensen
Norges hundekjørerforbund arrangerte seminar om Dyrevelferd i trekkhundsporten i høst.
Norges hundekjørerforbund arrangerte seminar om Dyrevelferd i trekkhundsporten i høst.

dsc_1179

PS: Dette innlegget er ikke ment som fremheving av eget hundehold, men som et innlegg i debatten, illustrert med egne bilder. Dyrevelferd og hundekjøring er to områder som engasjerer oss veldig, og det er svært viktig for oss at hundene våre har det bra.