Valpene 8 uker

Nye oppstillingsbilder av Piperbakkens Alnitak-kull:

Ain:

Ain 8 uker
Ain 8 uker

Sias:

sias 8 uker

Stjerne:

stjerne31.7

Orion:

orion 29.7

Umi:

Umi 29.7

Lyrae:

lyra 8 uker 1.8

sirius står 29.7

Crux:

crux 29.7. 2

Eri:

IMG_9662
Ceti:

IMG_9786