Passeringstrening

Å trene sammen med andre spann gir gode muligheter for passeringstrening. Det møtende spannet her har ledere under opplæring, og fører går derfor fram. Det er litt for mange høye haler til at dette er en perfekt passering, men ellers er det bra at lederne drar ut i løssnøen i stedet for å gå i sporet på head on passering og at spannet holder avstand fra møtende spann.