Sledeturer i april

Sen vår i år. Det setter hundene pris på.

14. april 2013. Fortsatt bra føre
Hadelandsrunden 13. april. 5 cm nysnø
Zima og Dolly i led. 13. april.
Noen er mer glade i å snøbade enn andre. Mir og Zima. 11. april. Solobservatoriet, 5 cm nysnø
Zima og Mir 11. april.
11. april 2013.
9. april 2013- harde spor. Kolsjørunden
7. april 2013.
7 april, solobservatoriet. Rakk en fin tur etter jobb. I sol!
4. april. Harde spor, men flott vær. Hadelandsrunden