Libby 1 år!

i dag fyller Libby 1 år! 🙂

Libby på stand på villmarksmessen
Libby på tur i påska

på tur 14 uker gammel, klar for en rampestrek

Har blitt litt større siden dette! Libby seks uker. Foto: K. Hope