Planer

2020/2021:

Hvis Zuma fortsetter sin gode utvikling som trekkhund, vurderer vi å ha et kull på henne. Hannhund er ikke bestemt.

Hvem selger vi valper til?

Vi kommer ikke til å ha mange kull. Vår hovedinteresse er aktiv bruk av hundene, og eventuelle kull vil vi kun ha på de hundene som utpreger seg som gode trekkhunder ,med godt gemytt og god helse – og helst også gode resultater fra utstilling.  Altså kun avl på de hundene vi mener har noe å tilføre for genpoolen i rasen.

Det viktigste for oss er at valpene får et godt hjem hos noen som har forstått hva det vil si å eie en hund av rasen siberian husky. Vi ønsker også at valpene havner hos aktive turfolk eller andre hundekjørere.  Vi er opptatt av både helse, gemytt, eksteriør og bruksegenskaper, og ønsker tilbakemelding på hvordan hunden utvikler seg. For oss er det nyttig å få tilbakemelding på hvordan hunden fungerer i trekksammenheng. Vi anser ikke vår oppgave som oppdrettere som avsluttet når valpen er levert, men ønsker tvert i mot å holde kontakten med valpekjøpere.

2017:

Det blir ikke valpekull hos oss i 2017 men en av våre hannhunder, Snørokks Bock,  er brukt i avl på Ceti fra Alnitak-kullet  (Piperbakken Alniak Ceti). Vi vil beholde parringsvalp fra dette kullet, og vi har tro på kombinasjonen. Du kan lese mer om dette kullet på egen side.

Bock ble også far til et valpekull hos Malin Sundin Grindal Kennel Ylajärvis, der vi også har en valp fra.